Mlynské nivy 47, Bratislava
Čechova 395/59, Budějovice

Identifikačné údaje

Elektrovod a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava
 
IČO: 51 412 501
DIČ: 2120687008
IČ DPH: SK2120687008

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 6737/B, odd.: Sa
 
EUR IBAN: SK35 7500 0000 0001 2581 6273
CZK IBAN: SK27 7500 0000 0010 2504 2113


Elektrovod a.s. – Slovenská republika, odštěpný závod
Čechova 395/59
370 01 České Budějovice 6
 
IČO: 08211043
DIČ: 684910388
IČ DPH: CZ684910388
 
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11427.
 
EUR IBAN: CZ89 0300 0000 0010 1742 2853,
CZK IBAN: CZ02 0300 0000 0002 1713 4843