Mlynské nivy 47, Bratislava
Čechova 395/59, Budějovice

Elektrické vedenia – projektovanie

PROJEKČNÁ ČINNOST NA VEDENÍ VVN

  • spracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie v súlade s požiadavkami platnej legislatívy
  • spracovanie prevádzkovej dokumentácie, technických štúdií a posudkov
  • kalkulácia cenovej náročnosti investičných zámerov
  • autorský dozor, technický dozor investora
  • komplexná inžinierska činnosť a prerokovanie stavieb

Medzi našich spokojných zákazníkov patria spoločnosti E.ON Distribúcia, a.s., ČEZ Distribúcia, a.s., ČEPS, a.s.

Naše referencie