Mlynské nivy 47, Bratislava
Čechova 395/59, Budějovice

Elektrické vedenia – realizácia

Výstavba elektrických vedení prenosovej a distribučnej sústavy

  • Výstavba elektrických vedení VVN a ZVN na kľúč
  • Rekonštrukcia, oprava a údržba elektrických vedení VVN a ZVN
  • Lezecké obhliadky a revízie elektrických vedení VVN a ZVN
  • Pred-realizačná a po-realizačná inžinierska činnosť, uvedenie elektrických vedení do prevádzky
  • Komplexné zabezpečenie materiálu pre výstavbu elektrických vedení – oceľových konštrukcií, vodičov, kombinovaných zemniacich lán, optických káblov, izolátorov všetkých typov, armatúr vonkajších vedení, náterových hmôt a rôznych komponentov
  • Odborné prehliadky a odborné skúšky na elektrických vedeniach
  • Výstavba optických prenosových ciest na kľúč
  • Uvedenie optických prenosových ciest do prevádzky

Všetky práce zabezpečuje tím ľudí s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti energetiky. Odborná a seriózna práca s orientáciou na zákazníka je našou prioritou a cestou k vzájomnej spokojnosti.

Naše referencie