Mlynské nivy 47, Bratislava
Čechova 395/59, Budějovice

Referencie

REFERENCIE PRE Elektrické vedenia – realizácia:

2022

 • Maďarsko, prenosové vedenie Paks-Dunaföldvár 132 kV  – výmena stožiaru
 • Maďarsko, OH-Györ I-II, 220 kV vedenie – zosilovanie stožiarov a úprava vodičov
 • Oprava uzemnění stožárů V1375/1376 a V1378/1379
 • DC Děčín-KZL z DC_DCZE do DC_1936
 • Výmena vodičov, preizolácia 400 kV vedenia V 424 Križovany-šh SR/ČR-etapa 2
 • V520 a V5522-výměna vedení /M.Budějovice-Telč/
 • V 424-modernizace /Sokolnice/ 1.etapa, SO 01 st.č.54-65
 • DC1 Koštov-Bukov, tažení KZL
 • V532/533/534-výměna vedení po tornádu, /Břeclav-Hodonín-Tvrdonice/
 • Ostrava, VN 180,94, výměna třmenů izolátorů
 • Třebovice – EVi R8III, vedení V 653_654 – oprava vedení
 • SS M.Beroun-TR Šternberk, SDOK, ZOK

2021

 • Rakúsko, Salzburgleitung 380 kV
 • V 1310-1311-výměna vedení Mírovka, Zdar nad Sázavou
 • V1353 nový stožár č.44 A
 • 2x 400kV vedenie Est Rimavská Sobota -štátna hranica SR-HU SO 01

2020

 • Vedenie 2×400 kV Križovany – Bystričany, SO01, SO03, SO04
 • Medzibrod-preizolácia vedenia č. 7636, 7637 a 7638
 • Rimavská Sobota-preizolácia vedenia č. 7903, 7904, 7905, 7906
 • Rekonstrukce R 110 kV na TNS Jablunkov           
 • V 1548 LBC Pavlovice-Frýdlant výměna KZL
 • Napajedla, zvýšení stožáru č. 21 V 5518/5519, ŘSD
 • SO401 – Provizorni Přeložka venk. Vedení 110kV v km 6,184
 • V1357/1358-vložení stožáru 4A
 • D48 Frýdek-Místek, obchvat – II. Etapa
 • 2x 400kV vedenie Est Rimavská Sobota -štátna hranica SR-HU SO 02
 • Preizolácia V427 Rimavská Sobota – Moldava

2019

 • Vedenie 2×400 kV Križovanz – Bystričany, SO01
 • V490/491 Montáž stožiarov – p.b. 152-156, 211A,B, 158, 147-150
 • Rekonštrukcia 132kV OHTL súvisiaca s diaľnicou M85
 • Rekonštrukcia 132kV OHTL súvisiaca s výstavbou diaľnice M8
 • Vedenie 2×400 kV Križovany  – Bystričany, SO03: úprava vedenia 1×220 kV V279
 • Vedenie 2×400 kV Križovany  – Bystričany, SO04: úprava vedeni 2×110 kV V8769/8770
 • U.S.Steel Košice, Rekonštrukcia a modernizácia rozvodne
 • Spišská Nová Ves, Výmena T401, T402
 • Slovalco,a.s. – Žiar nad Hronom, Montáž 110 kV kábla pre AGT7
 • Lakšárska Nová Ves, KS05-dodávka a montáž káblov

REFERENCIE PRE Elektrické vedenia – projektovanie:

 • Hoštice-odb.D.Benešov, V682/683, oprava 6 ks základů stožaru
 • Albrechtice-Stonava, V627/628, oprava 15 ks základů stožaru
 • Olomouc-Kokory, přeložka V583/584
 • V211 – demolice a rekultivace
 • V1349/1350 – rekonstrukce vedení
 • V1369/1370 – výměna stožiaru  č. 31
 • V1383/1384 – výměna stožiaru č. 137
 • RS1 VRT Praha -Běchovice-Poříčany
 • V 1946/1945 R BEE-R RIC – přeizolace
 • V 648_V647, V614-VYSC-KZL
 • Línie V 1976 PB č. 49-116 – přeizolace VVN
 • KZL TR Strakonice – V 1352 PB č. 12-DSP
 • V 1548 Liberec-Frýdlant_preizolace vedení
 • Línie VVN 1976 přeložka PB č. 114,115
 • V 1317/1318,V 1389/1390 – přeložky ČEPS
 • VVN V 1201/V 1202 CHR-SKNH-vým. Vodičů
 • KZL do TC_STRI, V 1273/1274
 • KZL do TC_VRAD, V 1273/1274/1275
 • Přídolí – Kaplice, ven.vedení 2x110kV
 • Panenský Týnec, ŘSD
 • Dasný-Lipnice, V 1377-přeizolace st.110,112
 • Vestecká spojka, posouzení ved. Vídeňská ul.
 • Jihlava-Stonařov, I/38-technické posouzení přeložky I/38 s V 207