Mlynské nivy 47, Bratislava
Čechova 395/59, Budějovice

Manažment

Predstavenstvo

Ing. Martin Vajda, predseda predstavenstva

Petr Kozojed, člen predstavenstva

Ing. Jan Honek, člen predstavenstva

Mgr. Rudolf Čížik, člen predstavenstva

Ing. Milan Martinkovič, člen predstavenstva

Dozorná rada

Mgr. Hana Krejčí , Ph.D.

Michal Antonín

Robert Bundil

Výkonné vedenie spoločnosti

Ing. Martin Vajda, riaditeľ spoločnosti

Mgr. Rudolf Čížik, riaditeľ pre stratégiu a ekonomiku

Ivan Cheben, obchodný riaditeľ

Ing. Roman Celler, výrobný riaditeľ

Ing. Galina Prejsová, manažér ľudských zdrojov a legislatívy