Mlynské nivy 47, Bratislava
Čechova 395/59, Budějovice

Manažment

Predstavenstvo

Petr Kozojed, člen predstavenstva

Ing. Jan Honek, člen predstavenstva

Mgr. Rudolf Čížik, člen predstavenstva

Dozorná rada

Mgr. Hana Krejčí , Ph.D.

Michal Antonín

Robert Bundil

Výkonné vedenie spoločnosti

Mgr. Rudolf Čížik, riaditeľ pre stratégiu a ekonomiku

Ivan Cheben, obchodný riaditeľ

Ing. Roman Celler, výrobný riaditeľ

Martin Mišík, technický riaditeľ

Ing. Galina Prejsová, manažér ľudských zdrojov a legislatívy

Ing. Radoslav Daniš, Finančný riaditeľ